sự tán thưởng
danh từ
1.アクセプタンス​​
2.しょうさん 「賞賛」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ sự tán thưởng

1. sự tán thưởng của cộng đồng
パブリック・アクセプタンス
2. nhận được rất nhiều sự tán thưởng
〜を浴びる

Kanji liên quan

THƯỞNGショウ
TÁNサン