sự tăng chậm chạp
câu, diễn đạt
1.ぜんぞう 「漸増」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TĂNGゾウ
TIỆM,TIÊMゼン