sự tặng cho
1.きふ 「寄附」​​
danh từ
2.きふ 「寄付」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHÓ
KỲ
PHỤ