sự tăng đột ngột
câu, diễn đạt
1.ぼうとう 「暴騰」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẠO,BỘCボウ、バク
ĐẰNGトウ