sự tăng gấp đôi
câu, diễn đạt
1.ばいぞう 「倍増」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TĂNGゾウ
BỘIバイ