sự tăng gia
danh từ
1.ぼうちょう 「膨張」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRƯƠNGチョウ
BÀNHボウ