sự tăng lên cao
câu, diễn đạt
1.じょうしょう 「上昇」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THƯỢNGジョウ、ショウ、シャン
THĂNGショウ