sự tăng lên và giảm xuống
câu, diễn đạt
1.のぼりくだり 「上り下り」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HẠカ、ゲ
THƯỢNGジョウ、ショウ、シャン