sự tăng lương theo thâm niên
câu, diễn đạt
1.ねんこうかほう 「年功加俸」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NIÊNネン
CÔNGコウ、ク
BỔNGホウ
GIA