sự tăng nhanh theo cấp số nhân
câu, diễn đạt
1.ねずみざん 「鼠算」 [THỬ TOÁN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TOÁNサン
THỬソ、ショ