sự tặng quà đáp lại sau khi được nhận quà
câu, diễn đạt
1.ぞうとう 「贈答」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ sự tặng quà đáp lại sau khi được nhận quà

1. trao đổi quà
贈答する
2. mùa tặng quà
贈答シーズン

Kanji liên quan

TẶNGゾウ、ソウ
ĐÁPトウ