sự tăng thêm
1.るいか 「累加」​​
danh từ
2.ぞうだい 「増大」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TĂNGゾウ
LŨYルイ
GIA
ĐẠIダイ、タイ