sự tăng thêm của sản xuất
câu, diễn đạt
1.ぞうさん 「増産」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TĂNGゾウ
SẢNサン