sự tăng viện
danh từ
1.えんぐん 「援軍」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VIỆN,VIÊNエン
QUÂNグン