sự tạo bọt
danh từ
1.はっぽう 「発泡」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHAO,BÀOホウ
PHÁTハツ、ホツ