sự tạo hình
danh từ
1.けいせい 「形成」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÀNHセイ、ジョウ
HÌNHケイ、ギョウ