sự tập kích
danh từ
1.しゅうげき 「襲撃」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TẬPシュウ
KÍCHゲキ