sự tập trung cầu thủ trước khi vào vòng thi đấu chuyên nghiệp
danh từ
1.キャンプイン​​
câu, diễn đạt
2.キャンプイン​​

Thảo luận, đóng góp