sự tập trung lại một chỗ
câu, diễn đạt
1.しゅうかい 「集会」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HỘIカイ、エ
TẬPシュウ