sự tập trung sự chú ý vào
câu, diễn đạt
1.ちゅうにゅう 「注入」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHẬPニュウ、ニッ
CHÚチュウ