sự tấu truyền
danh từ
1.でんそう 「伝奏」 [TRUYỀN TẤU]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRUYỀNデン、テン
TẤUソウ