sự tẩy rửa
danh từ
1.レッドパージ​​

Thảo luận, đóng góp