sự tê
danh từ
1.ますい 「麻酔」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÚYスイ
MAマ、マア