sự tế nhị
danh từ
1.ふうが 「風雅」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHONGフウ、フ
NHÃ