sự thái bình
danh từ
1.たいへい 「泰平」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BÌNHヘイ、ビョウ、ヒョウ
THÁIタイ