sự thải hồi
danh từ
1.ひめん 「罷免」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MIỄNメン
BÃI