sự thầm kín
danh từ
1.ひそか 「密か」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MẬTミツ