sự thảm sát
danh từ
1.ぎゃくさつ 「虐殺」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SÁTサツ、サイ、セツ
NGƯỢCギャク