sự thân ái
danh từ
1.しんあい 「親愛」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÂNシン
ÁIアイ