sự thần diệu
danh từ
1.ふかしぎ 「不可思議」 [BẤT KHẢ TƯ NGHỊ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẤTフ、ブ
KHẢカ、コク
NGHỊ