sự thân hữu
danh từ
1.しんゆう 「親友」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÂNシン
HỮUユウ