sự thần thánh
danh từ
1.しんせい 「神聖」​​
2.ほんき 「本気」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÁNHセイ、ショウ
KHÍキ、ケ
BẢN,BỔNホン
THẦNシン、ジン