sự thần thông quảng đại
danh từ
1.きさい 「鬼才」​​
câu, diễn đạt
2.きさい 「鬼才」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÀIサイ
QUỶ,QUỈ