sự thăng cấp lên cấp thượng đẳng
câu, diễn đạt
1.にゅうまく 「入幕」 [NHẬP MẠC]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHẬPニュウ、ニッ
MẠCマク、バク