sự thắng hay bại
câu, diễn đạt
1.しょうはい 「勝敗」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THẮNGショウ
BẠIハイ