sự thắng hay thua
câu, diễn đạt
1.しょうぶ 「勝負」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THẮNGショウ
PHỤ