sự thẳng thắn nói hoặc làm gì đó mà không quan tâm người khác nghĩ gì
câu, diễn đạt
1.ちょくじょうけいこう 「直情径行」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HÀNHコウ、ギョウ、アン
KÍNHケイ
TRỰCチョク、ジキ、ジカ
TÌNHジョウ、セイ