sự thành đạt
danh từ
1.しゅっせ 「出世」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

XUẤTシュツ、スイ
THẾセイ、セ、ソウ