sự thành lập mới
câu, diễn đạt
1.しんせつ 「新設」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THIẾTセツ
TÂNシン