sự thành người
danh từ
1.せいじん 「成人」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÀNHセイ、ジョウ
NHÂNジン、ニン