sự thành tâm thành ý
câu, diễn đạt
1.せいしんせいい 「誠心誠意」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÂMシン
Ý
THÀNHセイ