sự thành thực
danh từ
1.じつ 「実」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỰCジツ、シツ