sự thảo luận sơ bộ
câu, diễn đạt
1.したそうだん 「下相談」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HẠカ、ゲ
TƯƠNG,TƯỚNGソウ、ショウ
ĐÀMダン