sự thập toàn
danh từ
1.かんぺき 「完璧」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HOÀNカン