sự thất bát
danh từ
1.ふさく 「不作」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẤTフ、ブ
TÁCサク、サ