sự thất lễ
danh từ
1.しっけい 「失敬」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THẤTシツ
KÍNHケイ、キョウ