sự thật lòng
danh từ
1.まこと 「信」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÍNシン