sự thay đổi của bệnh lý
câu, diễn đạt
1.びょうへん 「病変」 [BỆNH BIẾN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BỆNHビョウ、ヘイ
BIẾNヘン