sự thay đổi giới tính
câu, diễn đạt
1.かいせい 「改姓」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÍNH,TÁNHセイ、ショウ
CẢIカイ