sự thay đổi suy nghĩ
câu, diễn đạt
1.ほんい 「翻意」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

Ý
PHIÊNホン、ハン